Welk doel hebben wij?

Deuteronomium 6:5-6
zondag 01 februari 2015

Schriftlezing: Deuteronomium 6:5-6:

5 "Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn".

 

Hits: 1500