Baptistengemeente De Rank (Alkmaar)

websitehttp://www.baptistenalkmaar.nl

De Baptistengemeente “De Rank” werd opgericht in 1948. In 1952 hebben wij de totaal vervallen synagoge van de Joodse gemeenschap gekocht en gerestaureerd. Eind december 2009 hebben we het gebouw weer aan de Joodse gemeenschap terug verkocht. In augustus 2010 zijn we naar ons nieuwe kerkgebouw aan de Strooijonkerstraat 13 te Alkmaar verhuisd.

Zondag 8 augustus 2010 hebben we de laatste Eredienst gevierd in de oude synagoge. Meer dan 58 jaar lang hebben we een zeer fijn onderkomen gehad op deze plaats. Het allerlaatste lied dan we samen gezongen hebben was:" Baruch ha-Shem Adonai".

Onze voorganger is broeder R. Schoorstra. Hij dient de gemeente met onderwijs, prediking en pastoraat.

De gemeente wordt geleid door de broederraad, bestaande uit drie broeders, onder voorzitterschap van broeder Schoorstra.

Het kenmerkende van onze gemeente is: onderlinge verbondenheid, openheid en warmte.
U zult zich bij ons spoedig thuis voelen.

Baptistengemeente De Rank, Alkmaar
Strooijonkerstraat 13
1812 PJ Alkmaar
Banknummer NL43INGB0000672038

Stichting Dreamspire

Website:http://dreamspire.org

Het doel van Dreamspire is mensen inspireren om een doelbewust leven te leiden voor God.

Waar we ons voor inzetten:

Mensen die Jezus nog niet kennen vertellen over het Goede Nieuws
Een leven met Christus is zo mooi, dat kunnen we iedereen aanraden. Vrij en met hoop. Een leven als Christen betekent natuurlijk niet dat alles soepel gaat in het leven, maar dat we ondanks de uitdagingen in het leven we dankbaar en vreugdevol kunnen zijn.

Medegelovigen stimuleren om hun leven ten volle te benutten zoals God het bedoeld heeft voor ons
Het leven is meer dan ‘huisje, boompje, beestje’ alleen. We willen medegelovigen bemoedigen en stimuleren om hun leven niet zomaar voorbij te laten gaan. Ook willen we christenen inspireren om ‘360 graden Christenen’ te zijn. We willen voor God getuigen, waar we ook zijn. Niet alleen zondag in de kerk. Of we nou thuis, op werk, in de supermarkt of op straat zijn, we willen de liefde van God aan anderen tonen.

Medegelovigen toerusten
Het verhaal eindigt niet na de bekering. We willen gelovigen helpen spiritueel te groeien door o.a. kennis over het geloof over te dragen, hulp bieden bij karaktervorming, samen het geloof in praktijk te brengen.

Een hechte gemeenschap van gelovigen vormen
We willen een gemeenschap zijn van christenen die er voor elkaar is, om elkaar geeft en samen met andere christenen inzet voor Gods Koninkrijk.

Doen waar we als kerk toe geroepen zijn
We willen opkomen voor de armen, hulp bieden aan behoeftigen en ons inzetten voor sociale gerechtigheid. Het begint uiteraard eerst bij bewustwording en vervolgens bedachtzaam actie ondernemen.

Om ons doel te bereiken doen we allerlei activiteiten: kerkbijeenkomsten, cursussen, coaching, liefdadigheids-/vrijwilligerswerk en allerlei projecten die als doel hebben om mensen te helpen.

Stichting Present


We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam 

uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Inspiratie

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten.