lots-of-peopleEvangelie betekent "het goede nieuws". Jezus zelf gaf zijn gemeente de grote opdracht om Zijn goede nieuws te gaan vertellen aan alle mensen. Om precies te zijn, zei Jezus in het Bijbelboek Mattheus 28: 19: "Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

 

Als gemeente willen we door middel van uitreikende activiteiten mensen in ontmoeting met Jezus brengen. We verlangen ernaar om God te eren door de mensen te bereiken, met de veranderende kracht van het reddende evangelie van Jezus Christus. Waarbij het onze wens is dat men zich toevertrouwen aan Zijn liefdevolle offer voor de vergeving van hun zonden en de verzoening met God. Zodat zij voor Jezus gaan leven en de gemeente mag groeien. Wij zien het als een uitdaging om de gemeenteleden hiervoor te motiveren, te stimuleren en te faciliteren.


De liefde van God de Vader, die we hebben leren kennen door Jezus, geeft ons die passie om andere te willen vertellen over het Evangelie (het goede nieuws).

 

Zie agenda wanneer er weer een evangelisatie-aktie is.