images-5Om de week op de woensdagavond komen wij onder andere ook samen om te bidden. Het gebed is de motor van de gemeente. Bidden is belangrijk, bijvoorbeeld voor de mensen die het moeilijk hebben en geen uitweg meer zien. We bidden voor onze gemeente, kerkenraad, voorgangers, zieken en danken de Heer voor de mooie dingen die gebeuren zowel binnen als buiten onze gemeente.

U kunt voorbede vragen voor anderen maar ook over iets wat u bezig houdt. We leggen het allemaal, in gebed, voor Hem neer.
Zie onze agenda.