logo website
De basis van onze logo is het kruis, het reddingswerk van onze Here Jezus. Het kruis is leeg, omdat de Here is opgestaan uit de dood en leeft! Het kruis is opgebouwd uit 3 x een L en vormt hiermee een link naar de 3 x L icoontjes. Dit staat voor onze visie en missie. Lees hier meer over onze visie en missie.

Onder het kruis staan symbolen van het brood, de vissen en het water. Het zijn drie symbolen die het Baptisme aanduiden. Het brood en de vissen staan voor de zorgzaamheid van de Vader voor Zijn kinderen. Het brood verwijst ook naar Jezus Christus als het Levende Brood uit de Hemel. Het water symboliseert de doop en verwijst ook naar de Here Jezus. Hij is de Bron van levend water.

Tevens staat dit logo voor het volgen van de Here Jezus: de doop symboliseert dat onze eigen ik gekruisigd is met Hem en dat we in Zijn leven zijn opgestaan en niet meer voor ons zelf leven.