Visie en Missie

In de Bijbel staat "In Hem (Jezus) was het Leven en het Leven was het Licht van de mensen" (Joh. 1:1-5).  Jezus zelf zegt: "Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben" (Joh.8:12).


Wij Baptisten willen leren Leven in het Licht en in de Liefde van Jezus Christus. In de praktijk willen wij graag een levendige en betrouwbare geestelijke thuisgemeente zijn voor mensen die zich als christen willen laten leiden door Jezus Christus. Dat kan niet alleen, maar moet samen. Samen vormen wij een 'huisgezin', waar mensen elkaar stimuleren en opbouwen om te groeien in hun relatie met God en met elkaar. Wij willen een 'leerschool' zijn waar mensen als discipelen gevormd en toegerust willen worden in de gezonde leer van de Bijbel. Het doel hiervan is om met een positieve getuigenis in het dagelijks leven te staan. Ook streven wij ernaar om in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan Hem, elkaar te leren aanvaarden, te vergeven, lief te hebben, zonodig te vermanen en zodoende samen te leven onder Gods bescherming.


icon licht
God is Licht en in Hem is geheel geen duisternis. De Here Jezus is het Licht van de wereld en als Zijn Licht ons leven belicht, dan wordt Zijn weg en Zijn wil zichtbaar in ons leven. Daarom is Gods Woord als een lamp en een licht op ons pad. Het is Gods wil dat Zijn kinderen een lichtend licht zijn in deze wereld.icon liefde
Gods is liefde. Hij heeft ons eerst liefgehad. En het was Zijn liefde die Zijn Zoon de Here Jezus naar de aarde stuurde om voor de zonde van de mens te sterven. Liefde is een vrucht van de Geest die God in ons bewerkt. God wil dat wij Hem liefhebben en de mensen om ons heen met Zijn liefde liefhebben.icon leven
De Here Jezus is het Leven en Hij heeft Zijn leven gegeven. Pas als de graankorrel sterft, kan hij vrucht voortbrengen. Christus is opgestaan uit de dood en Hij leeft! Alleen in Hem is er leven te vinden zoals God het bedoelt. Zijn Leven maakt een einde aan de zonde en de dood in ons leven, als wij bereid zijn om als de graankorrel aan onze eigen ik te sterven. Dan zal Zijn leven in ons meervoudig vrucht dragen. Vrucht die de Vader in de hemel verheerlijken zal.