Evangelisatie

Evangelie betekent "het goede nieuws". Jezus zelf gaf zijn gemeente de grote opdracht om Zijn goede nieuws te gaan vertellen aan alle mensen. Om precies te zijn, zei Jezus in het Bijbelboek Mattheus 28: 19: "Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Als gemeente willen we door middel van uitreikende activiteiten mensen in ontmoeting met Jezus brengen. We verlangen ernaar om God te eren door de mensen te bereiken, met de veranderende kracht van het reddende evangelie van Jezus Christus.lots-of-people
Waarbij het onze wens is dat men zich gaat toevertrouwen aan Zijn liefdevolle offer voor de vergeving van hun zonden en de verzoening met God. Zodat zij voor Jezus gaan leven en de gemeente mag groeien. Wij zien het als een uitdaging om de gemeenteleden hiervoor te motiveren, te stimuleren en te faciliteren.


De liefde van God de Vader, die we hebben leren kennen door Jezus, geeft ons die passie om andere te willen vertellen over het Evangelie (het goede nieuws).
Zie onze agenda voor de volgende Evangelisatie moment.

Bijbel onderwijs

In het kader van het Bijbelonderwijs worden er bij ons geregeld studies en cursussen gegeven. Meestal gaat het om een vaste avond voor een aantal weken. Gedurende de Bijbelstudies gaat de gastspreker of onze eigen voorganger dieper in op het Woord van God.

studie
Dit doen we aan de hand van bepaalde thema's, Bijbelteksten en vragen die mensen stellen met betrekking tot de Bijbel. Het is van wezenlijk belang dat we het Woord van God goed leren kennen. De Bijbel leert ons dat Gods volk ten gronde gaat door gebrek aan kennis (Hosea 4:6).


De Bijbel met al haar boeken is door inspiratie van God geschreven. Alle boeken in de Bijbel zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en ons geloof nog mankeert. Ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is (2 Timoteüs 3:16).


U bent van harte welkom om samen met ons te bidden en Gods Woord te openen tijdens de Bijbelstudies. Zie onze Agenda.