Wie wij zijn?

Wij zijn een eigentijdse Baptisten gemeente in Amsterdam noord. Wij zijn een gemeenschap van christenen,jong en oud , die zich verbonden weten in Jezus Christus. De Liefde van Jezus...
Lees verder

Wat geloven wij?

De Bijbel bepaalt ons bij God en bij Jezus Christus. Iedereen heeft vergeving en bevrijding van zonden nodig om met God omgang te kunnen hebben. De Bijbel zegt dat dit alleen te vinden is in Jezus Christus...
Lees verder

Wat is onze visie en missie?

Wij Baptisten willen leren leven in het Licht en Liefde van Jezus Christus. In de praktijk wij graag een levendige en betrouwbare geestelijke thuisgemeente zijn voor mensen die zich als christen willen laten leiden door Jezus Christus...
Lees verder

Wat is onze geschiedenis?

De eerste Baptistengemeente in Amsterdam is op 13 november 1866 opgericht. Een gemeente of vereniging ontstaat echter niet zomaar...
Lees verder

Ons Logo

logo websiteDe basis van onze logo is het kruis, het reddingswerk van onze Here Jezus. Het kruis is leeg, omdat de Here is opgestaan uit de dood en leeft! Het kruis is opgebouwd uit 3 x een L en vormt hiermee een link naar de 3 x L icoontjes. Dit staat voor onze visie en missie. Lees hier meer over onze visie en missie.

Onder het kruis staan symbolen van het brood, de vissen en het water. Het zijn drie symbolen die het Baptisme aanduiden. Het brood en de vissen staan voor de zorgzaamheid van de Vader voor Zijn kinderen. Het brood verwijst ook naar Jezus Christus als het Levende Brood uit de Hemel. Het water symboliseert de doop en verwijst ook naar de Here Jezus. Hij is de Bron van levend water.

Tevens staat dit logo voor het volgen van de Here Jezus: de doop symboliseert dat onze eigen ik gekruisigd is met Hem en dat we in Zijn leven zijn opgestaan en niet meer voor ons zelf leven.